www.wroclaw.pl

Wrocław solidaryzuje się z Białorusią - webinar ARAW o studiowaniu

„Wrocław – najlepsze miejsce na studia!” To temat spotkania, które odbędzie się w ramach zainicjowanego w połowie marca projektu „Wrocław solidaryzuje się z Białorusią”. Obejmuje on cykl spotkań informacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych, które pozwolą migrantom zapoznać się ze szczegółami życia w stolicy Dolnego Śląska, ułatwią im adaptację i integrację w nowym środowisku.

Proces relokacji jest trudny i rodzi często wiele wątpliwości i pytań. Webinar „Wrocław – najlepsze miejsce na studia!” jest dedykowany obywatelom Białorusi, którzy planują podjąć studia w Polsce. Zarówno do tych, którzy już są we Wrocławiu jak i tych, którzy planują przyjazd do naszego miasta.

We Wrocławiu studiuje obecnie ponad 700 Białorusinów (w sumie w Polsce mamy prawie 8500 białoruskich studentów). Jest to druga co do wielkości społeczność studentów zagranicznych podejmująca studia w Polsce.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej aktywnie włącza się w inicjatywy wspierające mniejszość białoruską we Wrocławiu.

Webinar poprowadzi Mirosław Lebiedź – kierownik projektu Study in Wroclaw. Opowie o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, porozumieniach o uznawalności wykształcenia otrzymanego na Białorusi, środowisku akademickim Wrocławia, różnorodności kierunków na uczelniach wrocławskich, procedurze rekrutacji (harmonogram, wymagane dokumenty, wymagania do kandydatów zagranicznych), perspektywach rozwoju i zatrudnienia po ukończeniu studiów oraz programach stypendialnych.

Organizator: „Fundacja Za Wolność Waszą i Naszą”

Data: 30 marca 2021 r.

Czas: 19.00–20.30 (UTC+1)

Link do rejestracji na wydarzenie

Platforma: ZOOM