www.wroclaw.pl

Informacje o spółce

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to spółka, której celem jest pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy regionu. Spółka prowadzi także szerokie działania informacyjne i promocyjne dla mieszkańców oraz realizuje projekty wspierające rozwój i współpracę w aglomeracji.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to utworzona w 2005 r. spółka, której właścicielami są Gmina Wrocław i 32 samorządy gminne z terenu aglomeracji. Nasze działania skupiają się wokół wielu obszarów funkcjonowania Wrocławia i okolicznych gmin, przyczyniając się do zacieśniania współpracy i budowania silnej pozycji gospodarczej i wizerunku aglomeracji wrocławskiej:

Poszczególne zadania ARAW są realizowane przez następujące zespoły:

Nagrody

Najważniejsze wyróżnienia, które przayznano nam za dotychczasową działalność.

 • Global, European and Polish Cites of the Future

  przyznana w roku 2014 | 2015 | 2016
 • ABSL Excellence Award

  przyznana w roku 2012
 • PAIiIZ Invest in Poland – Dyplom Uznania

  przyznana w roku przyznana w roku 2015
 • Poland Outsourcing and Shared Services Award

  przyznana w roku 2013
 • Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza

  przyznana w roku 2010
 • European Business Award

  przyznana w roku 2010
 • European Public Sector Award

  przyznana w roku 2009
 • “The most business friendly city in Poland”

  przyznana w roku 2008 | 2010
 • “The most attractive city for investors”

  przyznana w roku 2008