www.wroclaw.pl

Informacje o spółce

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to spółka, której celem jest pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy regionu. Spółka prowadzi także szerokie działania informacyjne i promocyjne dla mieszkańców oraz realizuje projekty wspierające rozwój i współpracę w aglomeracji.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to utworzona w 2005 r. spółka, której właścicielami są Gmina Wrocław i 29 samorządów gminnych z terenu aglomeracji. Nasze działania skupiają się wokół wielu obszarów funkcjonowania Wrocławia i okolicznych gmin, przyczyniając się do zacieśniania współpracy i budowania silnej pozycji gospodarczej i wizerunku aglomeracji wrocławskiej:

 • tworzymy nowe miejsca pracy, pozyskując zagranicznych inwestorów z branży produkcyjnej i usługowej, współpracujemy z biznesem aglomeracji w ramach opieki poinwestycyjnej, kreujemy warunki do rozwoju startupów,
 • wspieramy współpracę pomiędzy samorządami, prowadząc różnego rodzaju projekty z dofinansowaniem zewnętrznym: edukacyjne, promocyjne czy infrastrukturalne,
 • realizujemy działania informacyjne dla mieszkańców oraz wszystkich korzystających z Wrocławia i okolic jako miejsca pracy, studiowania, zamieszkania czy spędzania wolnego czasu,
 • kreujemy i rozwijamy wiele rozpoznawalnych marek takich jak Invest in Wroclaw, Study in Wroclaw, Wroclaw.pl, Visit Wroclaw czy Made in Wroclaw.

Poszczególne zadania ARAW są realizowane przez następujące zespoły:

 • Centrum Wspierania Biznesu

  odpowiedzialne za promocję gospodarczą oraz aktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych, rozwijanie środowiska biznesowego i startupowego,

 • Centrum Promocji i Usług

  realizujące projekty z dofinansowaniem zewnętrznym nakierowane na wspieranie szkolnictwa zawodowego, promocję akademicką czy wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie samorządów,

 • Redakcja portalu Wroclaw.pl

  kreująca główną stronę internetową Wrocławia, oficjalny portal turystyczny, serwisy dedykowane ważnym wydarzeniom i inicjatywom oraz drukowane i multimedialne materiały promocyjno-informacyjne miasta i aglomeracji,

 • Biuro Spółki

  odpowiedzialne za administracyjną, finansową i prawną obsługę działalności instytucji.

Nagrody

Najważniejsze wyróżnienia, które przayznano nam za dotychczasową działalność.

 • Global, European and Polish Cites of the Future

  przyznana w roku 2014 | 2015 | 2016
 • ABSL Excellence Award

  przyznana w roku 2012
 • PAIiIZ Invest in Poland – Dyplom Uznania

  przyznana w roku przyznana w roku 2015
 • Poland Outsourcing and Shared Services Award

  przyznana w roku 2013
 • Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza

  przyznana w roku 2010
 • European Business Award

  przyznana w roku 2010
 • European Public Sector Award

  przyznana w roku 2009
 • “The most business friendly city in Poland”

  przyznana w roku 2008 | 2010
 • “The most attractive city for investors”

  przyznana w roku 2008