www.wroclaw.pl

Władze i struktura spółki

ARAW SA to miejska spółka realizująca zadania z trzech głównych obszarów: pozyskiwanie inwestorów, prowadzenie polityki informacyjnej oraz projekty rozwojowe dla gmin i obszaru aglomeracji wrocławskiej. Struktura spółki odpowiada głównym zadaniom, które realizuje.

Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, prowadzącym sprawy ARAW i reprezentującym ją na zewnątrz.


Magdalena Okulowska Prezes zarządu ARAW S.A
Magdalena Okulowska Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalności Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W roku 2010 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie komunikacji społecznej. Ukończyła także studia podyplomowe Akademia Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W latach 2005-2018 zatrudniona w Urzędzie Miejskim Wrocławia, od roku 2013 jako Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta koordynowała pracę biur: Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą. W latach 2018-2019 pracowała we Wrocławskim Parku Technologicznym, odpowiadając za marketing i public relations Parku, a także za promocję ulokowanych w nim firm.

Funkcję prezesa zarządu ARAW pełni od 1 grudnia 2019 r.

Adrian Staniszewski Wiceprezes Zarządu

Funkcję wiceprezesa zarządu ARAW pełni od 1 września 2022 r.

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem wykonującym stały nadzór nad działalnością ARAW we wszystkich jej dziedzinach.


  • Radosław Michalski
    Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jacek Rugieł
  • Ilona Czupta