Projekty

Projekty

Invest in Wroclaw

Innowacyjny portal internetowy, będący bazą wiedzy gospodarczej o regionie.

www.invest-in-wroclaw.pl/

Study in Wroclaw

Promocja oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni za granicą.

study-in-wroclaw.pl/

www.wroclaw.pl

Oficjalny portal internetowy Wrocławia i strony dedykowane.

www.wroclaw.pl

Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych

araw.pl/dobry-staz-lepsze-jutro-zwiekszenie-oferty-wroclawskich-szkol-zawodowych

Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa Dolnośląskiego

araw.pl/wdrozenie-standardow-obslugi-inwestora-w-samorzadach-wojewodztwa-dolnoslaskiego

Grow Geen

Grow Green jest projektem z programu Horyzont 2020, czyli największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

www.wroclaw.pl/growgreen/grow-green

reSTART

Projekt reSTART - wzmocnienie procesu integracji oraz adaptacji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku ze społeczeństwem polskim

araw.pl/restart1

SKILLS for STUDIES!

Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej UPWr wśród kandydatów na studia z zagranicy poprzez efektywne nauczanie na odległość

araw.pl/skills-for-studies1

Promocja gospodarcza gmin WrOF

Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

araw.pl/promocja-gospodarcza-gmin-wrof1

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

araw.pl/internacjonalizacja-wroclawskich-firm-z-branz-nowoczesnych-technologii

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R)

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica

araw.pl/budowa-sieci-drog-dla-rowerow