Projekty

Projekty

Invest in Wroclaw

Innowacyjny portal internetowy, będący bazą wiedzy gospodarczej o regionie.

www.invest-in-wroclaw.pl/

Polski Czempion

Wsparcie wrocławskich firm z polskim kapitałem w ich wzroście i ekspansji zagranicznej.

polskiczempion.pl/

Study in Wroclaw

Promocja oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni za granicą.

study-in-wroclaw.pl/

www.wroclaw.pl

Oficjalny portal internetowy Wrocławia i strony dedykowane.

www.wroclaw.pl

Creativro

Promocja Wrocławia jako istotnego ośrodka branży nowoczesnych technologii w Polsce; klaster firm związanych z produkcją filmów, gier komputerowych, cyfrowej animacji, marketingu i PR.

www.creativro.pl/

Promocja gospodarcza gmin WrOF

Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

araw.pl/promocja-gospodarcza-gmin-wrof1

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R)

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica

araw.pl/budowa-sieci-drog-dla-rowerow

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

araw.pl/internacjonalizacja-wroclawskich-firm-z-branz-nowoczesnych-technologii