www.wroclaw.pl

Budowa sieci dróg rowerowych i parkingów P&R i B&R

Realizujemy trzy projekty ograniczające niską emisję transportową związane z budową sieci dróg rowerowych i parkingów P&R i B&R na terenie dziewięciu gmin ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

1. Projekt „Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina” 

Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,
Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF

Celem głównym Projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Miękinia i Żórawina.

Wartość projektu: 5 639 648,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 793 701,06 zł

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 r. – 30 listopada 2022 r.

Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partnerzy: Gmina Miękinia i Żórawina

 

2. Projekt „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin
Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka ” 

Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,
Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF

Celem głównym Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka.

Wartość projektu: 16 908 347,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 12 016 707,42 zł

Okres realizacji projektu: 31 sierpnia 2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partnerzy: Gmina Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

 

3. Projekt „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R)

na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica” 

Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,
Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF

Celem głównym Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica.

Wartość projektu: 15 462 351,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 13 142 998,36 zł

Okres realizacji projektu: 20 lipca 2016 r. – 31 sierpnia 2023 r.

Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partnerzy: Gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce, Gmina Miasto Oleśnica