www.wroclaw.pl

Dla mieszkańca

Dostarczamy pełnej informacji o życiu miasta. Kreujemy główną stronę internetową Wrocławia, oficjalny portal turystyczny, a także serwisy internetowe, dotyczące ważnych wydarzeń i inicjatyw. Tworzymy także drukowane i multimedialne materiały promocyjno-informacyjne miasta i aglomeracji.