Kontakt

Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej SA

Biuro Obsługi Inwestora

pl. Solny 14
50-062 Wrocław
tel. +48 71 78 35 310
fax +48 71 78 35 311
e-mail: araw@araw.pl


NIP 897 171 03 46
Regon: 020204230

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000248319 
Kapitał spółki: 27 590 990,00 PLN wpłacony w całości

Formularz