Akcjonariat

Akcjonariat

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA została utworzona w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli gmin otaczających metropolię.