www.wroclaw.pl

reSTART

Projekt nakierowany na wzmocnienie procesu integracji oraz adaptacji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku ze społeczeństwem polskim. Realizowany wspólnie z Fundacją Ukraina, WCRS, Fundacją Mode i Fundacją Kalejdoskop Kultur, finansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji UE.

Zdalny punkt konsultacyjny reSTART

[POL] Zakres tematyczny konsultacji: legalizacja pracy i pobytu, zameldowanie i PESEL, ubezpieczenie i opieka medyczna, edukacja (żłobek, przedszkole, szkoła technikum, studia), oferty nauki języka polskiego we Wrocławiu, oferty szkoleń dla migrantów. Za pośrednictwem punktu można zarejestrować się na konsultacje z prawnikiem, doradcą zawodowym lub psychologiem.

Dni i godziny pracy zdalnego punktu: pon, śr, pt – godz. 9.00 – 15.00. Szczegółowe dane kontaktowe poniżej.

 

[УКР] Тематичні консультації: легалізація побиту та працевлаштування, прописка та ідентифікаційний номер PESEL, страхування та медичне обслуговування, освіта (ясла, дитячий садок, школа, технікум, вища освіта), пропозиції з вивчення польської мови у Вроцлаві, пропозиції майстер-класів для мігрантів. Через пункт можна зареєструватися на консультацій з юристом, професійним консультантом або психологом.

Дні та години роботи дистанційного консультаційного пункту: пн, ср, пт – 9.00-15.00. Детальна контактна інформація вказана нижче.

 

[ENG] Remote information point’s scope of consultations: legalization of work and stay, registration of residency and PESEL (Polish electronic system for registration number), insurance and medical care, education (nursery, kindergarten, technical school, studies), Polish language learning offers in Wrocław, training offers for migrants. Through the point, you can register for consultations with a lawyer, professional counselor or psychologist.

Information point works: Mon, Wed, Fri – 9.00 a.m. - 3.00 p.m. Contact details below. 

 

[РУС] Тематические консультации: легализация пребывания и трудоустройства, прописка и идентификационный номер PESEL, страхование и медицинское обслуживание, образование (ясли, детский сад, школа, техникум, высшее образование), предложения по изучению польского языка во Вроцлаве, предложения мастер-классов для мигрантов. Через пункт можно зарегистрироваться для консультаций с юристом, профессиональным консультантом или психологом.

Дни и часы работы удаленного консультационного пункта: пн, ср, пт – 9.00 - 15.00. Подробная контактная информация находится ниже.

 

Kontakt/Contact:

 • e-mail: konsultacje.restart@araw.pl
 • tel.: +48 71 7767133 lub +48 539149330 (Viber, WhatsApp)
 • Messenger: @restartkonsultacje
 • Skype: Konsultacje reSTART

 

Lider Projektu: Fundacja Ukraina

Partnerzy: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), Fundacja Mode, Fundacja Kalejdoskop Kultur

Budżet: 3 178 120,98 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 30.09.2022

 

Podstawowe cele projektu:

 1. Wzmocnienie procesu integracji oraz adaptacji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku ze społeczeństwem polskim poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia (kursy językowe, adaptacyjne, konsultacje),
 2. Wsparcie usamodzielnienia, aktywizacja zawodowa oraz kompetencji zawodowych obywateli państw trzecich przez realizacje targów pracy, szkoleń oraz doradztwa zawodowego,
 3. Zwiększenie kompetencji i świadomości prawnej oraz znajomości norm i obyczajów Polski,
 4. Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym.

Główne działania ARAW w projekcie:

 1. Organizacja zdalnego punktu informacyjnego w ramach którego będzie prowadzone doradztwo dla obcokrajowców dotyczące różnych aspektów przebywania w Polsce (życie codzienne, legalizacja pobytu, zatrudnienie, studia wyższe) za pośrednictwem Internetu, social media, komunikatorów, telefonów oraz poczty elektronicznej,
 2. Opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla obcokrajowców dotyczących różnych aspektów przebywania w Polsce. Poradniki będą opracowane dodatkowo w dwóch wersjach językowych: ukraińskiej oraz angielskiej, będące dostępne zarówno w wersjach papierowej i elektronicznej,
 3. Kursy adaptacyjne on-line w postaci webinarów. Szkolenia będą prowadzone w różnych obszarach: legalizacja pobytu, zatrudnienie, życie codzienne w Polsce, system edukacji w Polsce itd.
 4. Prowadzenie informacyjnej strony internetowej wroclaw.pl w wersji angielskiej i ukraińskiej, na której będą zamieszczane aktualności na temat wydarzeń kulturalnych, transportu, prowadzenia biznesu, codziennych wydarzeń z życia miasta i aglomeracji wrocławskiej, co umożliwi cudzoziemcom zapoznanie się z prawem i wartościami panującymi w Polsce oraz warunkami życiem.

Grupa docelowa:

 1. Obywatele państw trzecich przebywających legalnie na Dolnym Śląsku (wiza, karta pobytu lub będący w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt),
 2. Społeczeństwo przyjmujące, m.in. lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice,
 3. Przedstawiciele zawodów pracujących na co dzień z migrantami.

 

Więcej informacji o projekcie reSTART znajdą państwo na stronie fundacji

https://fundacjaukraina.eu/projekt/restart/