www.wroclaw.pl

Wizyta studyjna kadry zarządzającej gmin Dolnego Śląska

W dniach 29-30 września 2021 burmistrzowie, wójtowie i sekretarze z kilkudziesięciu dolnośląskich gmin odwiedzili Wrocław w ramach wizyty studyjnej. Przedstawiciele kadry zarządzającej JST są uczestnikami projektu realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i ARAW pn. "Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego".

W ramach projektu w 40 samorządach Dolnego Śląska wdrażane lub modernizowane są standardy obsługi inwestorów zgodne z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W jego efekcie dolnośląskie samorządy będą miały wypracowane nowoczesne procedury ułatwiające pracę z potencjalnymi inwestorami. W ubiegłym roku odbył się cykl szkoleń dla samorządów również w ramach tego projektu. 
 
Wizyta studyjna burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin miała na celu zapoznanie ich ze strategią pozyskiwania i obsługi inwestycji we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej. Wrocław pełnił w tym przypadku rolę samorządu, który można uznać za przykład gminy sukcesu na tym polu. Podczas oficjalnego przywitania głos zabrali wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur oraz prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego Maciej Potocki. 
 

Przebieg wizyty i dalsze działania

Przedstawiciele gmin odwiedzili m.in. inkubatory przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego, poznali potencjał inwestora mającego rozwiniętą współpracę z miastem - firmy 3M, a także wzięli udział w warsztatach z zarządzania. 
Projekt "Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego" dofinansowany jest z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój i potrwa do końca roku 2021. W ramach działań projektowych dokończony zostanie proces wdrażania standardów w JST i zorganizowana będzie druga wizyta studyjna dla przedstawicieli kadry merytorycznej gmin.