www.wroclaw.pl

Szkolimy gminy Dolnego Śląska z obsługi inwestorów

Czterdzieści samorządów bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”, który realizujemy wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej. W drugim etapie projektu prowadzimy cykl szkoleń dla kadry zarządzającej i merytorycznej, obejmujących takie zagadnienia, jak marketing terytorialny, generator ofert lokalizacyjnych czy zarządzanie strategiczne.

Drugi etap – szkolenia

Po zakończonym w 2019 etapie „ABC obsługi inwestora” wyselekcjonowaliśmy grupę gmin, w której wdrożymy jednolite standardy obsługi inwestora. Drugi etap projektu – szkoleniowy – trwa od początku roku. W trybie stacjonarnym udało nam się zrealizować trzy szkolenia dla kadry merytorycznej JST: Standardy obsługi inwestora, Przewagi konkurencyjne lokalizacji i Oferta inwestycyjna. Wszystkie wydarzenia odbyły się w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. 

Panująca w kraju sytuacja epidemiczna zakłóciła przebieg zaplanowanych w harmonogramie dalszych szkoleń, dlatego po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie ich w formie webinarów, od maja kontynuujemy cykl. W trybie online zorganizowaliśmy trzy szkolenia dla przedstawicieli kadry merytorycznej JST: Strona internetowa przyjazna inwestorowi/generator ofert, Marketing terytorialny i Jak stworzyć dobry materiał promocyjny. W roli prelegentów w szkoleniach wzięli udział praktycy z obu instytucji realizujących projekt (specjaliści ds. obsługi inwestorów, opieki poinwestycyjnej, marketingu i tworzenia materiałów promocyjnych), a także zaproszeni goście, m.in. z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy Biuro Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia

Webinary dla kadry zarządzającej 

Osobny cykl szkoleniowy w ramach projektu mają przedstawiciele kadry zarządzającej dolnośląskich samorządów – wójtowie, burmistrzowie czy sekretarze. Również w formie zdalnej wspólnie z DAWG zorganizowaliśmy dla nich w maju i czerwcu trzy szkolenia: Standardy obsługi inwestora/przewagi konkurencyjne lokalizacji, Oferta inwestycyjna/generator ofert, Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym. Swoją wiedzą podzielili się w ramach tych szkoleń m.in. przedstawiciele PAIH, Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta UMW czy Uniwersytetu Wrocławskiego. 

O projekcie

Projekt „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”, realizowany wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej (Lider projektu), finansowany jest w ramach programu UE Wiedza Edukacja Rozwój. Działania nakierowane są na uporządkowanie wiedzy na temat obsługi inwestorów polskich i zagranicznych w samorządach Dolnego Śląska i wdrożenie w nich jednolitych standardów. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2019 r. i potrwa do końca roku 2021. 

W kolejnym etapie projektu planujemy wizyty studyjne w gminach i procesowanie wdrażania standardów obsługi inwestora. W projekcie bierze udział 40 samorządów, spośród których wiele to akcjonariusze ARAW: Kobierzyce, Krośnice, Czernica, Środa Śląska, Długołęka, miasto Oleśnica, gmina Oleśnica, Dobroszyce, Udanin, Kostomłoty, Trzebnica, Malczyce, Bierutów czy Żmigród.