www.wroclaw.pl

Zmiany modeli biznesu przedsiębiorstw w następstwie pandemii - badanie ankietowe

Od ponad roku warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na całym świecie uległy dużym zmianom. Zagrożenie epidemiczne, obostrzenia rządowe, zmiany w regulacjach prawnych, zmiany na rynku i wiele innych czynników wymusiły działania adaptacyjne również w przedsiębiorstwach aglomeracji wrocławskiej. Na ten temat prowadzone są badania w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej.

Partnerstwo w ramach "Mozarta"

Wiele dyskutuje się ostatnio o nowych modelach biznesu w okresie postpandemicznym. Czy logika działania przedsiębiorstw będzie zupełnie inna, czy też ulegnie tylko nieznacznej modyfikacji? A jeżeli tak, to w jakim kierunku? Jakie zasoby, procesy i sposoby relacji z partnerami biznesowymi będą kluczowe dla utrzymania konkurencyjności?

Celem uzyskania odpowiedzi na te pytania, w ramach edycji 2020/2021 programu "Mozart" (Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej), koordynowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie, zawiązano partnerstwo pomiędzy Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej a dr. inż. Piotrem Kubińskim z Politechniki Wrocławskiej. 

Badanie ankietowe przedsiębiorstw

Kolejnym etapem prowadzonych prac jest badanie ankietowe kierowane do przedsiębiorców działających zarówno na obszarze aglomeracji wrocławskiej, jak i w innych regionach. 

Link do ankiety

Próbując odpowiedzieć zadane w ramach badań pytania, zespół badawczy w sposób szczególny zainteresowany jest tym, na ile znacząco zmienił się model biznesu firm (rozumiany jako sposób, w jaki organizacja tworzy wartość, dostarcza ją klientom i – w rezultacie – generuje zyski). Wyniki badań pozwolą na podzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie reakcji na zmiany wywołane epidemią COVID-19, kierunków zmian w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw  i wreszcie próbę rekomendacji, w jaki sposób radzić sobie w przyszłości w podobnej sytuacji nieciągłości.

Ankietę można wypełniać w terminie do końca lipca 2021. Raport z badań wraz z komentarzem, omówieniem dobrych praktyk i rekomendacji dla przedsiębiorstw zostanie udostępniony po ich zakończeniu. 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniach.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Wrocławia