www.wroclaw.pl

Zawodowo w przyszłość

Projekt nakierowany na zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół branżowych i zawodowych. W jego ramach zapewniamy uczestnikom szeroki pakiet działań wspierających kształcenie zawodowe, realizowanych we współpracy z lokalnym rynkiem pracy.