www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe nr 9 - produkcja 30-sekundowego spotu telewizyjnego wraz z tłumaczeniami

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na Produkcję 30-sekundowego spotu telewizyjnego wraz z tłumaczeniami – promocyjny spot telewizyjny w telewizji krajowej w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania