www.wroclaw.pl

Zapytanie Ofertowe nr 7 - Kompleksowa usługa wykonania stoiska wystawienniczego wraz z projektem na targi CEBIT Hanower 2018

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na kompleksową usługę wykonania stoiska wystawienniczego wraz z projektem na targi CEBIT Hanower 2018, które odbędą się w dniach 11-15 czerwca 2018 r. w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

 W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania