www.wroclaw.pl

Zapytanie Ofertowe nr 6 - Kompleksowa usługa zabudowy stoiska wraz z projektem na targi nieruchomości MIPIM Cannes 2018

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na Wykonanie kompleksowej usługi zabudowy stoiska wraz z projektem na targi nieruchomości MIPIM Cannes 2018, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 

Pliki do pobrania