www.wroclaw.pl

Zapytanie Ofertowe nr 5 - wykonanie, budowa dwóch stoisk ambientowych-multimedialnych

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę wykonania, budowy dwóch stoisk ambientowych-multimedialnych – wraz z montażem, demontażem i transportem na i z lotnisko we Wrocławiu oraz inne lotnisko w odległości do 500 km od Wrocławia w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami poniżej.

Pliki do pobrania