www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe - dokument analityczno-badawczy

 Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentu analizy zapotrzebowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na rozwiązania innowacyjne i działalność badawczo-rozwojową we współpracy z  uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi.

Opracowanie to ma być podstawą do przygotowania i uzasadnienia dokumentacji aplikacyjnej dla Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, typ projektu 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstwa - projekty grantowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w tym uzasadnienie zapotrzebowania przedsiębiorstw na rodzaje wsparcia możliwe do realizacji w formule "Bon na innowacje").

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte się w poniższym linku:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/496-1-2-2-c-b-uslugi-dla-przedsiebiorstw-bon-na-innowacje-konkurs-zit-wrof.html

Zachęcamy do przedstawienia Państwa oferty na załączonych formularzach ofertowych 
i przesłania jej drogą poczty elektronicznej na adres: [email protected] do dnia 9 listopada 2016 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania