www.wroclaw.pl

Wyniki zapytanie ofertowego - przygotowanie i wydanie publikacji internetowej i tradycyjnejniki zapytanie ofertowego - przygotowanie i wydanie publikacji internetowej i tradycyjnej

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego na przygotowanie i wydanie publikacji internetowej i tradycyjnej promującej potencjał Wrocławia i gmin WrOF w kontekście relokacji studentów, pracowników firm i mieszkańców w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PMPG Polskie Media S.A.
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
NIP: 5210088831
Data wpłynięcia oferty: 11.06.2018 r.
Cena: 100 000,00 zł brutto
 

Pełna lista podmiotów

PMPG Polskie Media S.A.
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
NIP: 5210088831