www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego - tablice informacyjno-pamiątkowe

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu:

8 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych ustawionych w obrębie budowy, w tym:

8 sztuk tablic pamiątkowych jednostronnych zamontowanych po zakończeniu realizacji Projektu, w tym:

w ramach projektu pt. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i miasta Oleśnica” w ramach Osi priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie nr 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (nr umowy: RPDS.03.04.02-02-0003/16-00).  Okres realizacji projektu 20 lipca 2016 r. – 15 listopada 2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anton New Technology Sp. z o.o.
Ul. 18-go Stycznia 98B
98-300 Wieluń
Data wpłynięcia: 28.03.2018 r.
Cena: 6.666,60 zł brutto
 

Pełna lista podmiotów

Drukarnia Wielkoformatowa CityDruk Sp. z o.o.
Ul. Parkowa 4
58-302 Wałbrzych

3 R Agencja Reklamowa-Marketingowa Sylwiusz Gruś
Ul. Wilcza 8/1
56-120 Brzeg Dolny

Anton New Technology Sp. z o.o.
Ul. 18-go Stycznia 98B
98-300 Wieluń

Metaloplastyka Marian Ostrowski
Plac Kaliski 9
54-026 Wrocław