www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego - Produkcja wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego na realizację usługi polegającej na produkcji wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych na rzecz realizacji projektu pt. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, nr umowy RPDS.01.04.01-02-0007/19, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rozstrzygnięcie

Nie wybrano żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione.

 

Złożone oferty

ANTHONY CAMARGO RAMON FOTOGRAFIA I VIDEO VFX PRODUKCJA "NYTHOES"

Gdańsk

30356,40 zł brutto 
 
Oferta odrzucona
 
 

C3PO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nysa

46700,00 zł brutto
 
Oferta odrzucona
 
 

Movlab Studio

Ostrów Mazowiecki

58000,00 zł brutto
 
Oferta odrzucona
 
 

SOFTHAR Janusz Karaś

Bytom

28900,00 zł brutto
 
Oferta odrzucona

 

VCV Systems Sp. z.o.o.

Warszawa

53505,00 zł brutto
 
Oferta odrzucona

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie zapisów pkt. XIX ust. 2 Zapytania ofertowego z dnia 10 czerwca 2021 r. gdyż wszystkie oferty zostały odrzucone.