www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego nr 9 - produkcja 30-sekundowego spotu telewizyjnego wraz z tłumaczeniami

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego nr 9 na Produkcję 30-sekundowego spotu telewizyjnego wraz z tłumaczeniami – promocyjny spot telewizyjny w telewizji krajowej w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ikona Sp. z o.o.
Ul. Nyska 61a
50-505 Wrocław
NIP: 8943041330
Data wpłynięcia oferty: 23.07.2018 r.
Cena brutto: 141 450,00 zł
 

Pełna lista podmiotów

VCV System Sp. z o.o.
Ul. Postępu 14, 
02-767 Warszawa
NIP: 5222943093

Ikona Sp. z o.o.
Ul. Nyska 61a
50-505 Wrocław
NIP: 8943041330