www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego nr 3 - wykonanie, budowa dwóch stoisk ambientowych-multimedialnych

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego nr 3 na usługę wykonania, budowy dwóch stoisk ambientowych – multimedialnych – wraz z montażem, demontażem i transportem na i z lotniska we Wrocławiu oraz inne lotnisko w odległości do 500 km od Wrocławia w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Triangoo Sp. z o.o.
Ul. Nakielska 4
01-106 Warszawa
NIP: 899 263 08 07
Data wpłynięcia oferty: 2017-11-13
Cena: 119 998,80 zł brutto