www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego nr 2 na usługę Uruchomienia i modernizacji dwujęzycznej strony internetowej

Wyniki zapytania ofertowego nr 2 na usługę Uruchomienia i modernizacji dwujęzycznej strony internetowej poprzez przygotowanie merytoryczne i techniczne, implementację i testowanie oprogramowania w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Feam Spółka Akcyjna
Ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 04.09.2017 r.
Ocena: 83,87 pkt
Cena: 76 260 zł brutto