www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego na Przygotowanie raportów branżowych niezbędnych do określenia potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Dolnego Śląska

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego na  Przygotowanie raportów branżowych niezbędnych do określenia potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Dolnego Śląska na rzecz realizacji projektu pt. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, nr umowy RPDS.01.04.01-02-0007/19, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 5

99-300 Kutno

NIP: 7752253397

Data wpłynięcia oferty: 2.10.2020 r.
Cena: 42 435,00 zł brutto