www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego na produkcję wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego na realizację usługi polegającej na produkcji wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych na rzecz realizacji projektu pt. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, nr umowy RPDS.01.04.01-02-0007/19, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

Wybrana oferta

Nazwa i adres, cena wraz z punktacją

DogFilm, Studio Filmowe Paweł Nazaruk

ul. Jana Styki 24/8

03-928 Warszawa

NIP:5431828025

Cena: 59 040,00 zł brutto - 45,62 pkt. 

Ocena koncepcji kreatywnej: 40,00 pkt.

Łącznie: 85,62 pkt.

 

Pozostałe oferty

Nazwa i adres, cena wraz z punktacją

VCV System Sp. z o.o.

ul. Chmielna 73,

00-801 Warszawa

NIP: 5222943093

Cena: 56 211,00 zł brutto - 47,91 pkt. 

Ocena koncepcji kreatywnej: 20,00 pkt.

Łącznie: 67,91 pkt.

 

SOFTHAR Janusz Karaś

ul. Orzeszkowej 6/7

41-902 Bytom

NIP: 6481092130

Cena: 44 890,00 zł brutto - 60,00 pkt. 

Ocena koncepcji kreatywnej: 15,00 pkt.

Łącznie: 75,00 pkt.

 

Brzysky Company Limited Grzegorz Brzyski

ul. Łukasiewicza 78/13a

35-604 Rzeszów

NIP: 7941726589

Cena: 72 570,00 zł brutto - 37,11 pkt. 

Ocena koncepcji kreatywnej: 25,00 pkt.

Łącznie: 62,11 pkt.

 

Idea Films Tomasz Janusz Gdesz

Podebradova 869

54701 Nachod

CZ683592657

Cena: 74 000,00 zł brutto - 36,40 pkt. 

Ocena koncepcji kreatywnej: 40,00 pkt.

Łącznie: 76,40 pkt.

 

FYD-Studio Antoni Cepel

ul. Modlińska 20

61-049 Poznań

NIP: 7822841048

Cena: 70 612,26 zł brutto

Oferta odrzucona

 

Deep Grey Sp. z o.o.

Wyspa Słodowa 7

50-266 Wrocław

NIP: 8992754892

Cena: 113 160,00 zł brutto

Oferta odrzucona