www.wroclaw.pl

"Wykonanie usługi wydruku od sześciu do trzydziestu dwóch numerów biuletynu wroclaw.pl" znak sprawy: ZP/TP/1/2021/CKS

"Wykonanie usługi wydruku od sześciu do trzydziestu dwóch numerów biuletynu wroclaw.pl"

znak sprawy:  ZP/TP/1/2021/CKS
 
Składanie ofert: do dnia 01.06.2021 r. do godz. 11:00,
 
Otwarcie ofert: w dniu 01.06.2021 r. o godz. 12:00.
 
W załączeniu scan:
- Ogłoszenia,
- SWZ.

Pliki do pobrania