www.wroclaw.pl

Wykonanie usługi wydruku od dziesięciu do czterdziestu numerów biuletynu wroclaw.pl

Znak sprawy: ZP/TP/1/2022/CKS

Składanie ofert: do dnia 26.01.2022 r. do godz. 11:00,

Otwarcie ofert: w dniu 26.01.2022 r. o godz. 12:00.

Pliki do pobrania