www.wroclaw.pl

Wykonanie usługi wydruku biuletynu wroclaw.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wydruku biuletynu wroclaw.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c881cb3-5925-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c881cb3-5925-11ee-a60c-9ec5599dddc1

https://araw.pl/ogloszenia-i-przetargi

Znak sprawy: ZP/PN/11/2023/ARAWSA

Składanie ofert: do dnia  12 października 2023 r. do godz.  09:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Otwarcie ofert: w dniu 12 października 2023 r. o godz. 10:00

Pliki do pobrania