www.wroclaw.pl

Wykonanie usługi wydruku biuletynu wroclaw.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wydruku biuletynu wroclaw.pl

Identyfikator postępowania: 3a83a059-e961-4055-a5b8-e123e27648c8

Znak sprawy: ZP/PN/2/2022/ARAWSA

Składanie ofert: do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert: w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 12:00

Pliki do pobrania