www.wroclaw.pl

Wakacyjne staże za nami. 126 uczniów skorzystało z praktycznej nauki zawodu

Zakończyła się pierwsza edycja staży i praktyk dla uczniów wrocławskich szkół w przedsiębiorstwach aglomeracji. W ramach projektu „Dobry staż – lepsze jutro”, realizowanego przez ARAW i Gminę Wrocław przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, nowe umiejętności w pracy zawodowej zdobyli m.in. przyszli ekonomiści, mechatronicy, fryzjerzy czy logistycy.

Wakacyjne staże i praktyki to jedno z głównych działań w projekcie, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół zawodowych, w szczególności poprzez zwiększanie efektywności kształcenia zawodowego.

Najpierw rekrutacja

- Rekrutację uczestników – zarówno uczniów 9 szkół zawodowych i branżowych, jak i przedsiębiorców z terenu aglomeracji wrocławskiej – przeprowadziliśmy jesienią ubiegłego roku. Następnie trwał proces dopasowywania uczniów i firm względem zapotrzebowania i oczekiwań. Zależało nam, żeby obie strony jak najlepiej wykorzystały 150 godzin praktyk przewidzianych dla każdego ucznia – mówi Anna Jaworska z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, odpowiedzialna w projekcie za organizację staży. - Ostatnim etapem przygotowań było już nawiązywanie partnerstw, które udało się sformalizować dla grupy 126 uczniów.

Staże w przedsiębiorstwach odbyły się w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy. W każdej firmie wyznaczany był opiekun, który odpowiadał za harmonogram stażu i nadzór nad praktyczną nauką zawodu.

Nauka w wielu branżach

W projekt zaangażowała się grupa 54 przedsiębiorstw, w tym zarówno duże zakłady produkcyjne, jak i mniejsze firmy usługowe. Uczniowie odbywali staże i praktyki w wielu różnych zawodach:

Bardzo dziękujemy wszystkim firmom za udział w projekcie i aktywne uczestnictwo w zdobywaniu przez uczniów nowych kwalifikacji.

Nie tylko staże

Działania przewidziane w projekcie to przede wszystkim praktyki i staże uczniów w przedsiębiorstwach aglomeracji wrocławskiej, ale także zajęcia dodatkowe dla uczniów z podstaw przedsiębiorczości, zajęcia branżowe, przyznanie stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom (10 tys. zł rocznie - w sumie skorzystały z nich 63 osoby) oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Stypendyści zostali również objęci 15-godzinnymi dodatkowymi zajęciami branżowymi - organizowane były przez szkoły i ARAW SA we współpracy z firmami szkoleniowymi.