www.wroclaw.pl

Usługa aktualizacji Systemu Informacji Miejskiej

Przedmiot zamówienia: Usługa aktualizacji Systemu Informacji Miejskiej.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5e39d93-53a8-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5e39d93-53a8-11ee-9aa3-96d3b4440790
https://araw.pl/ogloszenia-i-przetargi 

Znak sprawy: ZP/TP/10/2023/ARAWSA

Składanie ofert: do dnia 28 września 2023 r. do godz. 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

Otwarcie ofert: w dniu 28 września 2023 r. o godz. 10:00

Pliki do pobrania