www.wroclaw.pl

Usługa aktualizacji Systemu Informacji Miejskiej

Przedmiot zamówienia: Usługa aktualizacji Systemu Informacji Miejskiej.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d57ce17-4e39-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d57ce17-4e39-11ee-a60c-9ec5599dddc1
https://araw.pl/ogloszenia-i-przetargi

Znak sprawy: ZP/TP/09/2023/ARAWSA

Składanie ofert: do dnia 15 września 2023 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Otwarcie ofert: w dniu 15 września 2023 r. o godz. 10:00

Pliki do pobrania