www.wroclaw.pl

Usługa aktualizacji Systemu Informacji Miejskiej

Przedmiot zamówienia: Usługa aktualizacji Systemu Informacji Miejskiej.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1dfd4b4-c196-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8614583-b1af-11ed-9236-36fed59ea7dd
https://araw.pl/ogloszenia-i-przetargi

Znak sprawy: ZP/TP/7/2023/ARAWSA

Składanie ofert: do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert: w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 10:00

Pliki do pobrania