www.wroclaw.pl

Transformacja handlu w erze dynamicznych zmian: Commerce Transformation Days już we wrześniu 2022

Commerce Transformation Days (CTD) to międzynarodowa konferencja w pełni poświęcona cyfrowej transformacji handlu. 22 i 23 września 2022 roku w centrum biznesowym Concordia Design we Wrocławiu odbędzie się 7. edycja tego corocznego wydarzenia, znanego wcześniej jako Kongres Dyrektorów E‑commerce.

Ostatnie badanie KPMG przeprowadzone w partnerstwie z Microsoft pokazało, że 51% firm dostrzega duże znaczenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach, ale jednocześnie tylko co piąta planuje zwiększyć inwestycje w ten obszar w perspektywie 12 miesięcy[1].

- To pokazuje skalę nieprzygotowania na nieprzewidywalne zdarzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na operacyjną działalność i kondycję biznesu. Przyszłości nie da się przewidzieć, ale od kilku lat mamy do czynienia z bardzo silną zmiennością na rynku i przedsiębiorcy muszą umieć sobie z nią radzić, właściwe i szybko reagować, a także mądrze planować. Dlatego we wrześniu na Commerce Transformation Days chcemy spotkać się z międzynarodowymi ekspertami z obszaru digital commerce, aby poruszyć istotne dla branży tematy. Liczymy, że dzięki wymianie doświadczeń i współpracy na wielu płaszczyznach przyczynimy się do łatwiejszego zmierzenia się wielu biznesów z obecną – dla wielu trudną – rzeczywistością – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes zarządu w Unity Group.

Commerce Transformation Days to przede wszystkim przestrzeń do wymiany wiedzy, nawiązania wartościowych znajomości i merytorycznych rozmów stworzona z myślą o międzynarodowej społeczności rozwijającej obszar commerce. Konferencja stwarza liderom rynku, inwestorom oraz partnerom jedyną w swoim rodzaju okazję do budowania relacji i uzyskania unikalnej wartości biznesowej.

Eksperci transformacji cyfrowej vs wyzwania jutra

Lata 2020-2021 i minione miesiące 2022 były niewątpliwie czasem bardzo silnych przemian. Poziom digitalizacji firm niemal wyznaczał ich pozycję rynkową na całym świecie. Dla jednych właściwe przygotowanie i od lat prowadzona transformacja przyniosły znaczący wzrost przychodów i przypływ nowych klientów, zmieniających swoje nawyki zakupowe. Jednocześnie dla wielu przedsiębiorców cyfryzacja stała się warunkiem koniecznym dla dalszego funkcjonowania firmy i możliwości konkurowania. Wiele firm pozytywnie podeszło do transformacji, a część z nich z korzyścią zredefiniowała swoje modele biznesowe. Eksperci jasno wskazują, że to ostatni moment na inwestycje w kompetencje cyfrowe, aby nadążyć za rynkiem i przygotować się na walkę, która stanie się jeszcze bardziej zacięta. Zrozumienie tego, jak dalece transformacja cyfrowa i wykorzystanie danych mogą zmienić biznes, to klucz do sukcesu w świecie jutra, które z pewnością będzie wirtualne. Właśnie zmienność i wyzwania przyszłości będą głównymi tematami odbywającej się już 22 i 23 września 2022 konferencji Commerce Transformation Days.

Nad zapewnieniem najwyższej wartości merytorycznej wydarzenia czuwa - składająca się z topowych ekspertów rynkowych - Rada Programowa. Na scenie głównej wydarzenia wystąpią znakomici prelegenci m.in.:

(Pełna lista prelegentów)

Dwa dni konferencji to 20-godzinna dawka wiedzy w formie inspirujących wykładów, angażujących paneli dyskusyjnych i praktycznych warsztatów w kameralnym gronie. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Transformacja handlu w erze dynamicznych zmian. Jak przygotować się na nieprzewidywalne?”. Możliwe scenariusze odpowiedzi firm na zmiany będą dyskutowane przez ekspertów e-handlu z różnych sektorów oraz krajów. Ponadto na konferencji będą omawiane najciekawsze trendy związane z branżą commerce, m.in. cross-border, q-commerce, content commerce, green commerce, live commerce, e-grocery, a także ekspansja marketplace’ów, nowe modele biznesowe w tym direct to consumer (D2C) czy temat bezpiecznej skalowalności biznesu w oparciu o nowe technologie.

 (Agenda wydarzenia)


Transformacja handlu w erze dynamicznych zmian

Polska od kilku lat pozostaje na jednym z ostatnich miejsc rankingu DESI (Digital Economy and Society Index), czyli indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego krajów Unii Europejskiej. Wynika to przede wszystkim z zaniedbań w obszarze cyfryzacji oraz niedostatecznej integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Nasz kraj z wynikiem 41 pkt. w 2021 r. wciąż jest poniżej średniej unijnej (50,7 pkt.). Powoli jednak zbliża się do UE - w latach 2016-2021 poziom zaawansowania cyfrowego wyrażony wskaźnikiem DESI w Polsce rósł w tempie 8-11% r/r. Jak tłumaczą eksperci Unity Group należy pamiętać, że transformacja cyfrowa to proces, który w każdej firmie przebiega indywidualnie. Z tego płyną szanse, ale też wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. Tegoroczna edycja CTD będzie poświęcona wielu aspektom cyfrowej transformacja handlu, w ujęciu B2B i B2C.

Z badania „B2B e-commerce NOW 2022”, przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej, wynika, że tempo digitalizacji rynku B2B stale rośnie. Ponad 90 proc. przedsiębiorstw oferujących produkty, usługi i rozwiązania dla biznesu planuje rozwijać e-handel, już 41% firm działa na tym rynku. Z kolei jedna czwarta spodziewa się, w ciągu najbliższego roku, znacznego wzrostu przychodów z tego kanału (powyżej 20%). To wciąż olbrzymi potencjał do zagospodarowania. Warto o tej szansie debatować w gronie ekspertów CTD. Od tego zależy kondycja i konkurencyjność całej branży handlowej. Klienci B2B oczekują stałego dostępu do oferty, sprawnej i spersonalizowanej obsługi, podobnej do tej, do jakiej przyzwyczaili się kupując produkty konsumenckie – dodaje Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, która objęła swoim patronatem wydarzenie Commerce Transformation Days.

Konferencja CTD została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jest partnerem wydarzenia.

Więcej o wydarzeniu tutaj.

 

[1] Raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” (link)