www.wroclaw.pl

„Top Disruptors in Healthcare 2022” - przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce. Cząstkowe wyniki raportu

“Top Disruptors in Healthcare” to jedyny Raport w Polsce, który inwentaryzuje polski sektor medtech. Dziś prezentujemy jego cząstkowe wyniki statystyczne na podstawie odpowiedzi ponad 100 startupów.

Raport jest coroczną inicjatywą realizowaną przez Polską Federację Szpitali we współpracy z działającym pod nią zespołem Młodych Menedżerów Medycyny, a w tym roku również z zespołem ekspertów wZdrowiu. Jednym z jego głównych celów jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku, a także pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami. Wśród korzyści, które startupy biorące udział w Raporcie odnoszą i deklarują, są: PR i marketing (32%), poszerzenie wiedzy o rynku startupów (36%), a także nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi (11%).

Do najczęstszych obszarów działania polskich startupów należą onkologia (24%), kardiologia (22%) i medycyna rodzinna (20%). Równie znaczącym i rosnącym w ostatnich latach obszarem jest psychiatria (19%), jako że zwiększa się zainteresowanie tym rynkiem i potrzeba Polaków w kwestii dbania o swoje zdrowie psychiczne. Wpływ na to mogła mieć m.in. pandemia COVID-19, która wzmagała poczucie odosobnienia w trakcie lockdownu.

W zeszłorocznej edycji Raportu 55% badanych wskazywało telemedycynę jako główny obszar działań, a sztuczną inteligencję (45%) jako kolejny. Był to istotny przyrost w stosunku do roku 2020, kiedy to tylko 30% startupów deklarowało rozwijanie rozwiązania opartego na AI. Dane te prezentują się interesująco w zestawieniu z tegoroczną edycją Raportu, w której najwięcej startupów (47%) zadeklarowało, że ich rozwiązanie działa w sektorze AI/machine learning. W następnej kolejności wskazywały medical devices (39%), telemedycynę (37%) oraz samodzielną aplikację IT (35%). Wskazuje to na rosnącą popularność oferowania usług i produktów wspomaganych przez sztuczną inteligencję, co nie dziwi w obliczu gwałtownego zwiększania się dostępnych algorytmów AI na świecie – w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta podniosła się aż 10 razy. 

Rozwój rozwiązania nie jest jednak pozbawiony problemów, a za największy z nich startupy uważają jego promocję i sprzedaż (41%) oraz znalezienie inwestora i finansowanie (35%). Ponad 20% spośród badanych wskazywało także na trudności w nawiązaniu współpracy zarówno ze stroną publiczną, jak i z organizacjami branżowymi, uczelniami i podmiotami leczniczymi.

Opracowany model biznesowy ma 96% startupów – nieco więcej niż w zeszłorocznej edycji (92%). Startupy, które opracowały już także swój model płatności, wskazują, że zamierzają oferować swój produkt bądź usługę w modelu subskrypcyjnym (41%) lub przy uwzględnieniu płatności jednorazowej (26%).

Cieszy, że od zeszłego roku nie zmieniło się znacząco zainteresowanie placówek medycznych współpracą ze startupami – choć trend ten spadł z 70% do 63%, to wciąż jest to najczęściej udzielana odpowiedź. W przyszłości może to przełożyć się na szybkość adaptowania nowych rozwiązań medycznych przez szpitale. Co więcej, świadczy to o otwartości placówek medycznych na wdrażanie innowacji. Jak wynika z Przeglądu „AI to nie Sci-Fi”, opublikowanego przez Polską Federację Szpitali we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu i zespołem ekspertów wZdrowiu, rozwiązania medyczne, w tym startupów medycznych z Raportu, już teraz są wdrożone w niektórych szpitalach i świetnie działają w praktyce. Co ciekawe, startupy znacznie częściej wskazywały na chęć nawiązania współpracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy właśnie z placówkami medycznymi (70%), a dopiero na drugim miejscu z inwestorami (64%).

Największe różnice względem poprzednich edycji Raportu pojawiły się w poziomie finansowania. W 2020 i 2021 r. najczęściej pozyskiwane przez startupy finansowanie było na poziomie 1-2 mln zł. Mogła mieć na to wpływ popularność programów grantowych, takich jak 01.01.02 POPW, czy też funduszy inwestycyjnych BRIdge Alfa. W tegorocznej edycji Raportu, startupy najczęściej wskazywały, że ich finansowanie wynosiło od 2-5 mln zł. To zaś może wskazywać na rozwój ich poziomu zaawansowania.

Polskie startupy dostrzegają istotę ekspansji zagranicznej i prezentowania swojego rozwiązania również poza rodzimym rynkiem ochrony zdrowia – mimo że na trudność w nacjonalizacji produktu wskazywało aż 37% badanych. Choć ponad 50% startupów z Raportu jeszcze nie jest obecna na rynkach zagranicznych, wskazują one, że mają to swoich planach. Zwracają też uwagę na największe bariery w rozwijaniu swojego produkty za granicą. Są nimi regulacje prawne (48%) oraz problemy z nawiązaniem kontaktów biznesowych (48%). Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że niemal 20% startupów z Raportu z sukcesem oferuje swoje produkty za granicą i posiada już zarejestrowany przychód.

- Według wszystkich analiz, rośnie rozbieżność pomiędzy potrzebami w obszarze zdrowia, a dostępnością konkretnych świadczeń i zasobów w Europie. Raport „Top Disruptors in Healthcare” świetnie zaś pokazuje, jak na te pilne potrzeby odpowiadają polscy innowatorzy. Już sam fakt, że krytycznym sektorem onkologii zajmuje się co czwarty startup, jest znamienny - ocenia Natalia Świrska - Załuska, Startup Program Manager, OVHcloud CEE. - W OVHcloud z uwagą śledzimy śmiałe wizje i pionierskie rozwiązania, które pomagają niwelować potężną lukę pomiędzy potrzebą a podażą. To więcej niż potrzebny raport.

Przypominamy, że są to wyniki cząstkowe Raportu „Top Disruptors in Healthcare”. Z pozostałą częścią statystyk oraz końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji Raportu w czerwcu br. podczas międzynarodowej konferencji „AI w zdrowiu”. Partnerami głównymi Raportu są: PZU Zdrowie, AstraZeneca, Google for Startups oraz OVHcloud. Partnerem wspierającym jest Kancelaria DZP. Wśród patronów Raportu jest m.in. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która wspiera innowacje w zdrowiu.  

Startupy, które chciałyby wziąć udział w Raporcie, zapraszamy do kontaktu. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi mija 9 maja 2022 r.

Link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPABybkl1LMDI4zcKjoPQaHHaneiMEj8KyEThFV_in8x8Dnw/viewform?usp=sf_link