www.wroclaw.pl

Sztuczna inteligencja w aglomeracji wrocławskiej – opis sektora i potencjał rozwoju. Nowy raport ARAW

Sztuczna inteligencja jest technologią wykorzystywaną zarówno w innowacyjnym biznesie, jak i przez każdego z nas w życiu codziennym. Rozwija się w bardzo szybkim tempie i znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach, jak medycyna, marketing czy przemysł. Według raportów dotyczących AI przygotowanych przez fundację Digital Poland 85 zbadanych firm jest zlokalizowanych w sześciu największych polskich miastach, w tym w stolicy Dolnego Śląska. Z kolei w badaniu do raportu o lokalnym sektorze IT przygotowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, firmy, niezależnie od wielkości, licznie wskazywały sztuczną inteligencję jako ścieżkę rozwoju swojej działalności.

Znacząca obecność Wrocławia na polskiej mapie sztucznej inteligencji skłoniła do przeprowadzenia dogłębnej analizy lokalnego sektora, czego wynikiem jest przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021”, opublikowany 2 września 2021 r.  Celem publikacji był opis Wrocławia w odniesieniu do technologii AI, firm wytwarzających rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i ich klientów, kierunków rozwoju działalności przedsiębiorstw, finansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalistów na rynku pracy, a także oferty edukacyjnej Wrocławia.

Rozwój AI już postępuje w regionie dzięki naszym uczelniom, sektorowi IT oraz projektom realizowanym przez wiodące firmy i startupy. Chcieliśmy pójść o krok dalej, zdecydowaliśmy się więc poszerzyć wiedzę na temat lokalnego sektora AI i zebrać aktualne dane, aby wspierać rozwój lokalnego ekosystemu biznesowego. Wiedza ta jest kluczowa, ponieważ chcemy, żeby aglomeracja wrocławska stała się wiodącym hubem w zakresie zastosowań i kompetencji AI w Polsce oraz Europie. - mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Firmy AI z Wrocławia to głównie MŚP zakładane i zarządzane lokalnie

Większość przebadanych firm AI spełnia kryteria MŚP. Dane te są spójne z najpopularniejszymi modelami działalności wskazanymi przez badane firmy, które określają się głównie jako software house’y oraz startupy. Dane pokazały również, iż przedsiębiorstwa są w dużej mierze zakładane lokalnie. Ponadto fakt, iż w badaniu nie pojawiły się odpowiedzi z polskich firm AI z centralą w innym mieście, sugeruje, że lokalne przedsiębiorstwa z branży tech poszerzają swoją działalność o inne regiony kraju, a nie odwrotnie. Powyższy wniosek potwierdza obserwację Startup Poland: jeśli istnieje polski odpowiednik Doliny Krzemowej, znajduje się on na Dolnym Śląsku.

Lokalne firmy AI coraz bardziej skupiają się na rozwijaniu produktów

Ponad 50% przebadanych firm dostarcza rozwiązania AI w formie produktów, zarówno w modelu SaaS, jak i On-premise. Wiele osób uczestniczących w wywiadach potwierdziło plany dalszej produktyzacji oferty AI. Jednak nadal znaczący pozostaje udział outsourcingu projektów i zespołów.

Wspomniana powyżej produktyzacja oferty AI kojarzona jest z ambitnymi projektami i wyzwaniami technicznymi. Przedsiębiorcy postrzegają ten element jako kluczowy dla rozwoju działalności oraz konkurowania o lokalnych specjalistów AI zdając sobie dobrze sprawę, iż konkurują obecnie o talenty – zarówno na rynku regionalnym, jak i międzynarodowym.

- Rozwój AI zdecydowanie potrzebuje specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Polska, a także nasz region, słynie z wykształconych specjalistów, jednak tempo zmian wymaga coraz większej liczby talentów, co z pewnością wyznaczy nam kolejne cele i wyzwania na najbliższe lata. - mówi Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Dalszy rozwój sektora AI w aglomeracji wrocławskiej

Większość uczestników badania stwierdziła, iż inwestycja w działalność AI we Wrocławiu to dobra decyzja. 70% respondentów mieszkało i prowadziło wcześniej działalność IT we Wrocławiu, więc dodanie komponentu AI było dla nich logicznym posunięciem. Inne kluczowe powody to dobry dostęp do wykwalifikowanych pracowników, członkostwo Polski w UE, wysokiej jakości infrastruktura biznesowa oraz obecność licznych uczelni oferujących kursy i kierunki studiów z obszaru AI. Zważywszy na wymienione mocne strony miasta, prawie 80% badanych planuje zwiększenie inwestycji w rozwiązania AI w przyszłości.

- Wyniki badań potwierdzają, że ogromny potencjał kreatywny Wrocławia i regionu jest efektywną bazą dla rozwoju AI. Firmy nie tylko rozumieją potrzebę stosowania tej technologii, ale uważają ją w większości za naturalny i logiczny kierunek, szczególnie w obliczu wyzwań, jakie ujawniła pandemia. – komentuje Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Publikacja „Sektor AI w Aglomeracji Wrocławskiej 2021” dostępna jest  w języku polskim oraz angielskim. Można ją pobrać bezpłatnie:

Wersja polska: Raport Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021

Wersja angielska: The AI Sector in the Wroclaw Agglomeration 2021 Report

Raport został przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Partnerami Merytorycznymi publikacji są: ITCorner, SoDA, ABSL. Partnerami Strategicznymi są firmy: SDZLEGAL SCHINDHELM, Randstad oraz JLL. Partnerem publikacji jest Miasto Wrocław w ramach projektu „Przedsiębiorczy Wrocław”.