www.wroclaw.pl

Standardy obsługi inwestora w dolnośląskich JST

Projekt realizowany wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej, finansowany w ramach programu UE Wiedza Edukacja Rozwój. Jest nakierowany na uporządkowanie wiedzy na temat obsługi inwestorów zagranicznych w samorządach Dolnego Śląska i wdrożenie jednolitych standardów.

Projekt pn. "Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego"

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Wartość projektu: 1 547 323,84 zł

Dofinansowanie: 1 392 445,76 zł

Początek realizacji zadań projektowych: 2 września 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2022 r.

 

Lider projektu: 
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

 

 

Cel ten będzie realizowany przez następujące zadania projektowe:

LP Nazwa zadania
1 Audyt stanu obsługi inwestora w JST (rekrutacyjny)
2 Szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej JST
3 Doradztwo indywidualne
4 Wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach JST
5 Wizyta studyjna, współpraca międzyinstytucjonalna, warsztaty "Urząd-Inwestor-IOB"