www.wroclaw.pl

Przebudowa dachu i poddasza nieużytkowego oraz montaż instalacji chłodzenia budynku przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław – część A

Treść: „Przebudowa dachu i poddasza nieużytkowego oraz montaż instalacji chłodzenia budynku przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław – część A”

Znak sprawy: ZP/TP/4/2021/BSP

Składanie ofert: do dnia 13 października 2021 r. do godz. 11:00,
Otwarcie ofert: w dniu 13 października 2021 r. o godz. 12:00.

Pliki do pobrania