www.wroclaw.pl

Przebudowa dachu i poddasza nieużytkowego oraz montaż instalacji chłodzenia budynku przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław – część A

Znak sprawy:  ZP/TP/3/2021/BSP

Składanie ofert: do dnia  22 września 2021 r. do godz. 11:00,

Otwarcie ofert: w dniu 22 września 2021 r. o godz. 12:00.

Pliki do pobrania