www.wroclaw.pl

Przebudowa dachu i poddasza nieużytkowego oraz montaż instalacji chłodzenia budynku przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław – część A, Znak sprawy: ZP/TP/2/2021/BSP

Znak sprawy:  ZP/TP/2/2021/BSP

Składanie ofert: do dnia  12.07.2021 r. do godz. 11:00,

Otwarcie ofert: w dniu 12.07.2021 r. o godz. 12:00.

 

Zmiana terminu składania oraz zmiana terminu otwarcia ofert:

Nowy termin:

Składanie ofert: do dnia 15.07.2021 r. do godz. 11:00,

Otwarcie ofert: w dniu 15.07.2021 r. o godz. 12:00.

Pliki do pobrania