www.wroclaw.pl

Promocja gospodarcza Wrocławia i aglomeracji

Działania projektowe mają na celu wzmocnienie rozpoznawalności i wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

[18.07.2022] 

Publikujemy wyniki rekrutacji dolnośląskich firm z sektora MŚP do udziału w Misji gospodarczej w Skandynawii (Oslo, Norwegia) podczas Oslo Innovation Week we wrześniu 2022 r.

Szczegółowe wyniki rekrutacji zostały umieszczone w załączniku (sekcja Pliki do pobrania - na dole strony).

----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dolnośląskie firmy z sektora MŚP do udziału w Misji gospodarczej w Skandynawii (Norwegia-Oslo) podczas Oslo Innovation Week we wrześniu 2022 r.

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu RPDS.01.04.01-02-0007/19 pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, kryteriów i możliwych do sfinansowania kosztów, zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA.

Ogólne zasady rekrutacji:

W przypadku zgłoszenia większej ilości liczby chętnych przedsiębiorstw, zostanie zasotoswane kryterium dostępu: kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 31 maja 2022 r.

 

Projekt „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą
jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” 

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont

Celem głównym projektu jest: Poprawa rozpoznawalności i wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym
i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

 

Wartość projektu: 1 731 311,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 471 614,92 zł

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partner: Gmina Wrocław

Pliki do pobrania