www.wroclaw.pl

Promocja gospodarcza Wrocławia i aglomeracji

Działania projektowe mają na celu wzmocnienie rozpoznawalności i wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

[09-02-2023] Publikujemy poniżej wyniki rekrutacji uzupełniającej do udziału w Misji gospodarczej w Cannes (Francja) podczas MIPIM Cannes 2023.

----------------------------------------------------

[09-01-2023] Prezentujemy poniżej listę firm zakwalifikowanych do udziału w Misji gospodarczej w Cannes (Francja) podczas MIPIM Cannes 2023 w ramach rekrutacji podstawowej.

Jednocześnie, zapraszamy dolnośląskie firmy z sektora MŚP do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do udziału w Misji gospodarczej w Cannes (Francja) podczas MIPIM Cannes 2023.

Możliwość wyjazdu organizowana jest w ramach projektu RPDS.01.04.01-02-0007/19 pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, kryteriów zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

Ogólne zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 19 stycznia 2023 r.

 

----------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dolnośląskie firmy z sektora MŚP do udziału w Misji gospodarczej w Cannes (Francja) podczas MIPIM Cannes 2023.

Możliwość udziału organizowana jest w ramach projektu RPDS.01.04.01-02-0007/19 pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, kryteriów zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA.

Ogólne zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 19 grudnia 2022 r.

 

Pliki do pobrania