www.wroclaw.pl

Projekt "Dobry staż" - zakończona rekrutacja uczniów na stypendia i wakacyjne praktyki

Z powodzeniem udało się zakończyć rekrutację na drugą edycję staży i praktyk zawodowych, jak również rekrutację stypendialną w ramach projektu ,,Dobry staż – lepsze jutro. Zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”. Pomimo sytuacji związanej ze stanem pandemii zainteresowanie uczniów projektem nie osłabło i udało się wyłonić uczestników na kolejny rok szkolny. Projekt realizować będziemy do końca wakacji 2021.

Do końca października uczniowie 9 partnerskich szkół mogli zgłaszać chęć udziału w stażach i zgłosić swoją kandydaturę do otrzymania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów. W tym roku szkolnym 70 osób otrzyma stypendium w wysokości 10.000 zł, a 198 uczniów będzie miało możliwość zrealizowania 150-godzinnych staży u pracodawców. Na chwilę obecną weryfikujemy punktację rekrutacyjną i w najbliższych dniach ogłosimy listy uczestników. 

Po pierwsze zdobycie umiejętności

- Bardzo się cieszę, że realizowany przez nas projekt spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Staramy się, aby uczestnicy mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności praktycznych w prestiżowych firmach. Gdy po pierwszej edycji zapytaliśmy stażystów, jakie były ich powody zgłoszenia do projektu, 90% z nich odpowiedziało, że najważniejsze to właśnie nabycie umiejętności praktycznych - podsumowuje Anna Jaworska, specjalista ds. praktyk i staży w projekcie. - Sam fakt otrzymywania stypendium stażowego plasował się nieco niżej. Oznacza to, że na rynku wrocławskim mamy zmotywowaną młodzież, która chce poszerzać swoje horyzonty i zdaje sobie sprawę, jak ważne są praktyczne umiejętności w starcie w życie zawodowe. 

Pierwsza edycja przyniosła pozytywny odzew, 97% naszych stażystów zaopiniowało, że z chęcią ponownie przystąpiliby do projektu i zdecydowali na staż u pracodawców. Aż 99% poleciłoby możliwość odbycia stażu w ramach projektu swoim młodszym kolegom i koleżankom. Co warte podkreślenia, spora część stażystów po odbyciu stażu otrzymała propozycję dalszej współpracy z pracodawcą (51,9%). 

Szkolenia i studia dla nauczycieli

Aktualnie oprócz finalizowania procesu rekrutacji uczniów, przeprowadzamy przełożone z marca szkolenia "Kompetencje kluczowe i umiejętności podstawowe na rynku pracy" dla 20 nauczycieli oraz nawiązujemy współpracę z wrocławskimi uczelniami w sprawie posyłania nauczycieli na studia podyplomowe w ramach projektu. 

Mamy nadzieję, że przyszła edycja również przyniesie tak efektywne rezultaty i pomimo niełatwej sytuacji, pracodawcy będą mieli możliwość i chęć przyjęcia młodzieży do swoich firm i przekazania wiedzy i umiejętności w praktyce.