www.wroclaw.pl

Poszukujemy pracodawców chętnych do przyjęcia stażystów podczas wakacji

Zakończyliśmy rekrutację uczniów do udziału w stażach w ramach projektu „Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych", realizowanego przez ARAW wspólnie z Gminą Wrocław. W kolejnym etapie zwracamy się do firm aglomeracji wrocławskiej z prośbą o dołączenie do projektu i zgłoszenie swojego zapotrzebowania na stażystów.

W ramach projektu "Dobry staż - lepsze jutro" dofinansowanego z Unii Europejskiej, 198 uczniów z wrocławskich szkół zawodowych w okresie wakacyjnym odbędzie 150-godzinny staż. To już druga edycja staży - w lipcu i sierpniu 2020 ponad setka uczniów miała już okazję zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie, w którym się kształci. 

Za zrealizowany staż uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2070 zł, natomiast pracodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów przygotowania stanowiska pracy w wysokości do 2000 zł. W ramach tego dofinansowania może zakupić materiały zużywalnie i podstawowe narzędzia pracy. Ponadto, w każdej firmie przyjmującej stażystów wyznaczany jest opiekun, który otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 500 zł.

W tegorocznej edycji projektu wyłonieni zostali uczniowie z poniższych branż:

Obecnie otwieramy rekrutację firm, które chciałyby wziąć udział w projekcie i w okresie wakacyjnym przyjąć do swojego przedsiębiorstwa uczniów na staże. Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamy do udziału w projekcie i prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHc_KHLupams0H1JN_E5z_Vp2WTTNeOzBTsyae7UwYv_Bp8w/viewform

Dodatkowych informacji na temat staży udzieli Państwu Anna Jaworska z biura projektu "Dobry staż" ([email protected]+48 728 388 951).