www.wroclaw.pl

Porozmawiajmy o innowacjach! Rusza cykl spotkań on-line dla innowatorów. ARAW gościem webinaru

2 czerwca 2022 roku rusza cykl spotkań online „Porozmawiajmy o innowacjach”, które organizowane są przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu SEKTOR INNOWACJI. Będą one okazją do spotkań z przedstawicielami wrocławskich i dolnośląskich instytucji otoczenia biznesu, którzy opowiedzą o tym na jakie wsparcie mogą w naszym regionie liczyć przedsiębiorcy, naukowcy i innowatorzy.

Pierwszy webinar z cyklu „Porozmawiajmy o innowacjach” odbędzie się 2 czerwca 2022 roku. Gościem specjalnym Wrocławskiego Parku Technologicznego będzie Mateusz Jarzombek, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW). Opowie on m.in. o instrumentach i działaniach, jakie ARAW podejmuje w celu wspierania przedsiębiorców, którzy dzięki swojej działalności i innowacyjności napędzają rozwój gospodarczy Wrocławia i całej aglomeracji. Spotkanie będzie również okazją do zadania pytań dotyczących projektów i wsparcia Agencji. Udział w wirtualnym wydarzeniu jest bezpłatny, jednak pełen udział w nim możliwy jest po dokonaniu rejestracji na www.sektorinnowacji.pl.

Kolejne webinary będą odbywać się regularnie, a wśród gości specjalnych znajdą się m.in. reprezentanci instytucji takich jak: ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego), Dolnośląski Fundusz Rozwoju czy Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

Więcej informacji o cyklu spotkań znajduje się na www.sektorinnowacji.pl

Czym jest Sektor Innowacji?

SEKTOR INNOWACJI to przestrzeń, dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem a środowiskiem naukowym. W ramach projektu działa portal www.sektorinnowacji.pl, na którym dostępne są praktyczne narzędzia dla innowatorów takie jak: Giełda Innowacji, Weryfikator Innowatora czy Baza wiedzy Innowatora.

Projekt powstał z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego, pod patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Już dziś włączyło się w jego realizację wiele uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oraz znaczących dla regionu instytucji wspierania biznesu, wśród których są: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego, Business Centre Club - Loża Dolnośląska, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląska Zielona Dolina, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.