www.wroclaw.pl

Podsumowaliśmy rezultaty projektu "Dobry staż - lepsze jutro"

360 staży i praktyk w 150 firmach aglomeracji wrocławskiej, 133 wypłacone stypendia, 1330 godzin zajęć dodatkowych, 665 godzin szkoleń branżowych. To tylko niektóre z rezultatów projektu "Dobry staż, lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych". I na tym nie koniec, bo projekt został przedłużony do października i obejmie działania dla osób z Ukrainy. Projekt realizujemy przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

W gronie przedstawicieli szkół uczestniczących w projekcie - w sumie jest to 9 wrocławskich szkół zawodowych i branżowych, Wydziału Zarządzania Funduszami i Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych UMW oraz firm przyjmujących stażystów, we wtorek 21 czerwca w BarBarze podsumowaliśmy dotychczasowe efekty projektu "Dobry staż, lepsze jutro"

Firmy dzielą się swoim doświadczeniem

Przedsięwzięcie realizowane jest od jesieni 2019 w celu podniesienia kompetencji zarówno uczniów, jak i nauczycieli szkół zawodowych. - To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie ponad setki firm z całej aglomeracji wrocławskiej, które zdecydowały się na przyjęcie stażystów i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - podkreślała Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która jest liderem projektu. 

Toyota, CDA Polska, Port Lotniczy we Wrocławiu, Urząd Gminy Kostomłoty, Kolejkowo, Biuro rachunkowe Rachmix, Art Open, Support365, Fundacja Odkrycie, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Fenix, Paragon Siechnice, Graf Consulting - to tylko przykłady z grona 150 firm i instytucji, które wzięły udział w obu edycjach staży i praktyk w ramach projektu. Dzięki ich zaangażowaniu, uczniowie mogli zdobywać doświadczenie podczas 150-godzinnego stażu w następujących zawodach: technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik mechanik, technik poligrafii, technik logistyk, fryzjer, cukiernik, kucharz, stolarz, technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu lotniczego czy technik informatyk. 

Swoimi spostrzeżeniami ze współpracy z praktykantami podzielili się dwaj przedstawiciele firm: Kamil Słowiński (Kolejkowo) i Jacek Wiśniewski (studio reklamy Art Open). 

Współpraca wielu środowisk

O tym, jak ważne jest właściwe zagospodarowanie środków europejskich na działania wspierające rynek pracy, mówiła Dorota Olearnik, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zaznaczyła, że w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na podobne działania jak w projekcie "Dobry staż" będą przeznaczone środki z priorytetu Edukacja. 

Tak duże przedsięwzięcie jak podsumowywany projekt wymaga koordynacji i bliskiej współpracy wielu środowisk. Rolę lidera projektu i koordynatorów ze wszystkich 9 szkół projektowych podkreśliła Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych UMW. 

Efekty i plany na przyszłość

Kierownik projektu "Dobry staż" Mateusz Kędroń z ARAW podsumował dotychczasowe efekty realizacji projektu:

Na tym nie koniec, ponieważ realizacja projektu "Dobry staż, lepsze jutro" została wydłużona do końca października 2022 i obejmie dodatkowe działania dla Ukraińców, którzy rozpoczęli naukę we wrocławskich szkołach po 24 lutego 2022. Działania obejmą staże i praktyki, kursy języka polskiego i doradztwo zawodowe. 

„Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” - celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół zawodowych poprzez staże, praktyki, zajęcia dodatkowe i stypendia, a także rozwój kwalifikacji nauczycieli. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.