www.wroclaw.pl

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022, wersja nr 1, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2022 nr 2022/BZP 00010522/01/P

Pliki do pobrania