www.wroclaw.pl

Ogłoszenie o przetargu: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w Internecie i w mediach społecznościowych w ramach realizacji projektu pn. Promocja wybranych gmin Wrocławskiego

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w Internecie i w mediach społecznościowych w ramach realizacji projektu pn. "Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pliki do pobrania