www.wroclaw.pl

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA zaprasza do udziału w otwartym naborze w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowe ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstwa na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacja przedsiębiorstwa pn. „Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania