www.wroclaw.pl

Oferta na opracowanie strategii rozwoju lokalnego

W każdej  społeczności  lokalnej  istotną  rolę  odgrywa  pobudzanie i wzmacnianie rozwoju zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Programy i strategie rozwoju są istotnym instrumentem sprawowania władzy oraz zapewniają mieszkańcom prawo udziału w kształtowaniu kierunków tego rozwoju.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą na opracowanie strategii rozwoju lokalnego, będącej podstawowym narzędziem służącym do ubiegania się o środki zewnętrzne na konkretne inwestycje. Dzięki nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 otwiera się wielka szansa dla samorządów, a także całych lokalnych społeczności.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą na opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju lokalnego.

Pliki do pobrania